DIKI KITAB PDF

dep soridi u mendin, – men sanga “heqiqet yazmiliri”diki sözlerni ëlip keldim. Men qaytip bërip, Përsiye padishahliqigha hökümranliq qilidighan perishte bilen . For example, kitablirimizdiki (in our books) can be anno‐tated as following: kitab + N^DB + lAr^DB + imiz^DB + Diki 4 Annotation Schema Dependency. dəp soridi u məndin, – mən sanga “ⱨəⱪiⱪət yazmiliri”diki sɵzlərni elip kəldim. Mən ⱪaytip berip, Persiyə padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə bilən.

Author: Makasa Ninris
Country: Cape Verde
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 12 August 2009
Pages: 186
PDF File Size: 10.15 Mb
ePub File Size: 18.25 Mb
ISBN: 441-2-72164-478-7
Downloads: 61951
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meziktilar

RFA diki “Irade “degen hotun muhbirmu ?

Liwiyilikler we Kushlarni boysunduridu. Biz gunah qilduq we xatalashtuq.

I igimiz, nalimizni anglap, birer tedbir qollanghin. U Daniyalni shirlardin qutquzdi. Hetta ularning eng xil leshkerlirimu qarshiliq qilishqa ajizliq qilidu. Put-qolliri parqiraq tuchtek walildaytti. Yawayi haywanlar uning astida sayidaytti.

Uning tutqan yoli, qilghan ishlirining barliqi heqtur. U shimal padishahigha hujum qilip, uning zor qoshunini esirge alidu. Shu chaghda turqi ademge oxshaydighan birsi aldimda peyda boldi.

  INDIGENISATION AND ECONOMIC EMPOWERMENT ACT IN ZIMBABWE PDF

Awazi bir top ademning awazidek jarangliq idi. U xumdanni adettiki chaghlardin yette hesse artuq qizitishqa perman qildi. Jenub qoshuni qarshiliq qilalmaydu. U ilgiriki bashqa padishahlargha oxshimaydu.

U tekebburlarning heywisini sundurushqa qadirdur. Ular heykelning aldida turdi. U danishmenlerge danaliq, aqillargha bilim ata qilidu. Uning jesiti weyran qilinip, yalqunlawatqan otqa tashlandi.

Uningda muqeddes ilahlarning rohi bar iken. U ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen bu qedehlerde sharab ichishmekchi bolushti. Jenub padishahimu qudretlik qoshuni bilen jengge atlinidu. Bash Bet Biz Kim? Men dioi, yerge bash qoydum. U manga bularning menisini dep berdi.

Biraq u axiri weyran bolidu, emma insanning qoli bilen bolmaydu. Uning text warisi bolush hoquqi bolmisimu, emma u bashqilarning teyyarliqsiz turghan peytidin paydilinip, hiyligerlik qilip, padishahliqni tartiwalidu. Biraq uning ghelibisi uzungha barmaydu. Shuning bilen shirlar manga ziyankeshlik qilalmidi.

U hetta eng qudretlik padishah bolghan Xudaghimu qarshi chiqidu. Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti. Chirayi tatirip, putliri halsizlinip, tizliri titreshke bashlidi.

Daniyal | Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti

U qudretliklernimu, Xudaning teqwadarlirinimu weyran qilidu. WordPress Theme by Simple Themes. Textige ewladliri warisliq qilalmaydu. Daniyal saq-salamet uwidin chiqti. Shundaq qilsiliri belkim dawamliq ronaq tapidila. Her xil janiwarlar uningdin ozuqlinatti.

  DYLAN DOG PARTITA CON LA MORTE PDF

Shuning bilen qochqar uninggha qarshiliq qilalmidi. Bular aldinqisidek qudretlik bolmaydu. U ezeldin mewjut bolghuchining huzurigha bashlap kirildi.

Yaponiye axbaratlirining ürümchidiki etigenlik bazar hujumi heqqidiki inkasliri

Bu silerge jakarlanghan permandur: Ular sheytanning xizmitini qilidu. Asmandiki qushlar uning shaxlirigha changga tizatti. Ershtiki samawi qoshun we muqeddes ibadetxana qachanghiche depsende bolar? Hetta ularning tonida otning is puriqimu yoq idi. Muqeddes Kitab Torda Oqung Chushurung. Yawayi haywanlar uning astida sayidaydiken, uning shaxlirida asmandiki kitsb changga tiziptu.

Shunga u text we ulughluqtin mehrum qilindi. Padishah ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen sharab ichishti. U intayin qorqunchluq idi.

Posted in: Art