ALBERTO FORTIS PUT PO DALMACIJI PDF

Buy Put po Dalmaciji by Alberto Fortis (ISBN:) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Alberto Fortis (–), was a Venetian writer, naturalist and cartographer. Contents. 1 Life; 2 Works; 3 Notes; 4 References; 5 External links. Life[edit]. Front Cover. Alberto Fortis. Globus QR code for Put po Dalmaciji. Title, Put po Dalmaciji Biblioteka Posebna izdanja. Author, Alberto Fortis. Publisher, Globus.

Author: Muran Zulujora
Country: Indonesia
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 23 January 2007
Pages: 408
PDF File Size: 15.92 Mb
ePub File Size: 6.19 Mb
ISBN: 790-8-34677-322-8
Downloads: 50743
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Duhn

Alberto-Fortis-Put-Po-Dalmaciji

Asan se oglasi i zovne ih u kuu tuei se kako je njihova majka nesmiljena srca. A smisle one i ljepe srvari.

Samo je barun Hupsch dno vrlo slinu slit. Usprkos njoj, Morlak, gostolj ubiv i dareljiv po roenju, otvara svoju ubogu kolibu strancu, sav se pretrgne da ga dobro poslui, ne traei nikada i esto uporno odbijajui svaku zahvalnost. Pri rom oe bijae potrebno uzeti u pomo romantino ili udesno. U engleskom prijevodukoji ima i Zapa- imr;a o Cresu i Loinj11 i ve spomenuti Dodatak, nema teksta Asanaginicc ni Kaievih pjesnma iz Zapaanja. Krae Vrgorana obino padaju na teret Turaka; ali u sluaju nuzde, kazu, ne tede ni krane.

Oh, kad je rakvarekne joj, ja u tc vet natjerari da meme pamet u glavu! Ali otkad su bez milosti bili prisiljeni da svojim volovima odvuku neke nadgrobne stupove sv:. Neka od tih tjeleaca imaju nadasve uplji kastu rvar, unato promjeni to su je pretrpjela; na njima se ve pod osrednjim povealom razabiru bezbrojne stanice.

Put po Dalmaciji

I, nerom izvuena i: Izvoa pokusa izgubio je strpljenje i napustio zarezane jase-nove. Kada su se vratile vruine, iz njih je istekla silna koliina mane koju su pohlepno navalili jesti Morlaci, otkrivi da je slatka.

  LA CURACION ESENIA PDF

Moda je prostor meu njima u starini iskopan da se iz njega izvue sirovina za gradnju; ovo mi se nagaanje ini to vjerojatnijim to je bijel i slani mramor sa imun-kolja sli an starome kiparskom mramoru koji se upotrebljavao za rimske kipove. Kanal je imao svrhu isuiti i osposobiti za obradu Abbaiare dolazi od obla;ati; svaligiare od svlaiti; barare od variti i varati; tartagliare od tartati; ammaz: Dapae, esto smo bili izvrgnuti opasnosti dok smo se trudi li proi neka ua mjesta na rijeci, gadna zbog virovitih zavijutaka, ili izbjei debln koj;: U toj ri jo rici ugori padaju, kojino ognici bereg ne pridaju.

Sada se nikakav trag akvedukata ne nalazi na tride:. Rala kojima se slue i ostalo ratarsko orue izgledaju kao da su prvi put izumljeni, i roliko su razliiti od naih koliko bi to bile druge naprave iz vremena T riptolema od ovih to se rabe u dananje doba.

Ovaj je umro ; pokopan je na. Prvi Kemence Kemena;eto znai pe; drugi Karon, to znai tetahri smo dan stigli do Sbnkamena i potom do Zemuna Zemliniumkoji je smjeten neto malo prije Beograda.

Ana marked it as to-read Jun 23, Marijana added it Aug 24, Kada bi se ro dogodtlo, mladtca bt se atoatno dobro branila, jer jakost iena iz ovih krajeva redovito malo: Tu smo no proveli u Tolni. Bogom brarel svatov sran;ina! Oni nisu odmah odgovorili gajenim nadama, jer je zrak biO malo svjeiji.

Put po Dalmaciji by Alberto Fortis

I vrarise Asan Aghiniza, Ter se vjescia braru oko ”rar3. Among the many extraordinary places he explores, customs he discusses, and oddities he comes across: Povrh nje nose kratak prsluk koji zovu iaerma, a preko nje zimi prebace ogrta od debela drvena sukna; taj se ogrta zove kabtmica i ja-punda.

  DECA APOKALIPSE PDF

Ne znam je li o njemu ita-drugo tiskano osim jedne elegije u latinskim srihovima Girolama Arconarija.

Ima jo mnogo pjevaa koji, poro otpjevaju neto starinsko u: He died in Bologna eight years later on 21 October Petra u Morpolai, podno breiuljaka, ;ut se uzdizala neka rimska graevina.

Tao sam vidjeti taj nerazboriti posao prvi put u drutvu mylorda Her-veyja, biskupa od Derryja, te smo odmah spoznali da je tu svaki trud i novac bio baen, a projekt fiziki nemogu i varav. Ostao dlmaciji na njemu osam dana, ispitivao njegove kamenite bregove, nekorisno tumarao u potrazi zn novim stvarima du morske obale i upur: Kada sam se primakao podnoju viih bregova, vidio sam da je sastavljeno od otvrdle gline, poput ala u blizini Zadra.

JAZU u Dubro”niku 17, Bio je od velike pomoi monsinjom Imojem je uhu skladnij i nego il irski u Primorju; ovo ne smiju uzeti za zlo primorski Dalmatinci, jer rnoje je uho daleko od roga da bi polagalo pravo na to da upueno presudu je u ovakvoj stvari.