KLASSIEKE MECHANICA PDF

Admission requirements. Not applicable. Description. This first course in Classical Mechanics describes the (non-relativistic) motion of objects in a three. Studying KLASA Klassieke Mechanica a at Universiteit Leiden? On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course. klassieke mechanica formules (x0 (x0 td f0 dp dl dt dt rcm mvcm dl dt m1 m2 m1 m2 t2 ∆(mv) fdt t2 r2 dm icm ml2 ma0 2mω v0 r0 r0 ma0 translation.

Author: Nikorg Zuramar
Country: Antigua & Barbuda
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 18 November 2014
Pages: 200
PDF File Size: 10.43 Mb
ePub File Size: 6.22 Mb
ISBN: 996-1-22126-308-6
Downloads: 34771
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagazahn

Men noemt de oorsprong een attractor voor deze beweging. Uiteindelijk zal het schaaltje stoppen, maar dan ogenblikkelijk terug naar boven versnellen.

Voor de krachten wordt dan een onderscheid ingevoerd tussen: Added example off calculation of centroid by subtraction. Als eerste voorbeeld wordt een bol aan een touw beschouwd, rustend op een ronddraaiende kegel.

The bonus will count also for the retake. In het rechterlid staat een onbepaalde integraal. Men kan hierin een aanwijzing zien voor de eerste wet van Newton of de traagheidswet. This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize it.

Een simulatie van zulk een systeem met de computer geeft een mogelijk gedrag van het systeem, maar waarschijnlijk niet het werkelijke gedrag dat het zal volgen, kkassieke al zou men het exact dezelfde beginsituatie kunnen geven. Vandaar dat deze in afzonderlijke hoofdstukken behandeld worden. Basisbegrippen Equivalente vectorsystemen Statica I: Dat is in principe dus mogelijk. Mchanica noemt dit de gravitatiemassa. Als eenvoudig voorbeeld kan men de vergelijking van de slinger nemen:.

  EZ80 DATASHEET PDF

Twee blokken liggen op elkaar. De kinetische energie van het voorwerp blijft dus constant. De figuur hieronder stelt een niet-harmonische opslingering voor. Als toepassing wordt de oplossing van een deeltje in een centraal krachtenveld besproken, met speciale aandacht voor de energie-niveaus en eigentoestanden van het waterstof-atoom.

Deze uitdrukking zal immers gedifferentieerd worden en dan valt die constante term weg. Haar absolute snelheidsverandering komt dus uit op de relatieve snelheid.

Er is wrijving tussen de kist en de grond. Dit wordt gedaan t.

“klassieke mechanica” in English

Hiervoor zal men moeten kijken naar wat men weet over de baan. Written exam and test.

Mschanica moet nu een verband gezocht worden tussen de beide snelheden. Daardoor passeert ze met grote snelheid door de verticale en trekt meteen de grote massa naar beneden let op de afstanden rechts bovenaan de grafiek. Men weet dan echter niet waarover men juist aan het praten is: Zeer bekend is ook de van der Pol-oscillator.

Klassieke mechanica

Newton zelf formuleerde zijn tweede wet onder de vorm van de kracht veroorzaakt een verandering van de hoeveelheid van beweging van het voorwerp. De bol drukt op de kegel en de kegel houdt de bol omhoog. Om de tweede vraag te beantwoorden doet men de ronde van het voorwerp. Begrippen als draai-impuls, traagheidsmoment en de relatie tussen behoudswetten en symmetrie zullen hierbij aan bod komen.

Er is immers ook een verplaatsing in de richting van het touw. Er geldt dus een behoud van impuls. Hier is er zeker een horizontale versnelling naar rechts.

  LOUIS COUTURAT PDF

Snelheid voor de botsing: Hieruit volgt op basis van de definitie van differentiaal niet door dt van rechter- naar linkerlid over te brengen:. Men kan nu deze arbeid verdelen over de arbeid die geleverd wordt aan het systeem en de arbeid die onttrokken wordt aan het systeem. Hiervoor moet men de impulsmomenten berekenen t.

De formule geeft de kracht op de uitlaatgassen. Als een kracht loodrecht staat op de baan van een massa, dan zal die massa ook een versnelling krijgen die loodrecht staat op die baan tweede wet van Newton.

Als men de snelheid van B bekijkt vanuit een translerend assenkruis verbonden met A, dan is de sleepsnelheid van B gelijk aan de snelheid van A horizontaal naar rechts. Men kan die noteren als E onttrokken uit ‘t systeem. Er bestaan op internet heel wat simulaties van botsingen. Het vermogen wordt uigedrukt in Watt met symbool W. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Dat moet normaal oplosbaar zijn. Deze krachten noemt men conservatieve krachten of potentiaalkrachten. Een java programma om zelf te experimenteren kan men vinden op http: Wat is de nieuwe lengte van de veer met het schaaltje eraan en in rust?